1 181 бивши работници на германската компания Heidelberger Druckmaschinen AG, получават финансова помощ от € 8.3 милиона

Европейската Комисия е одобрила искането на Германия за помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ- предоставя помощ на работниците, загубили работа си в резултат на променящите се условия на световната търговия, за да могат да си намерят друга работа колкото е възможно по-бързо )
Поисканите от германските власти  € 8 308 555 ще помогнат на 1 181 освободени работници отново да си намерят работа. Искането е подадено, след като 1 263 служители, заети в производството на копирна техника са уволнени от компания Хайдълбергски Печатни машини (за вестници). Сега следва Европейският Парламент и министрите (финансовия орган) да дадат своето одобрение.

ЕКП настоява пред Европейския Парламент за усъвършенстване на разпоредбите, защитаващи майчинството.

Следващата седмица Европейския парламент (ЕП) ще гласува ревизия на европейската директива за защита на майчинството.
Това е важна възможност да се подобри правната рамка, касаеща въпросите на сигурността и здравните условия при отпуска по майчинство и да се предоставят равни възможности на пазара на труда.

България, Швеция, Белгия и Норвегия заедно търсят решение на предизвикателствата пред пред пенсионно-осигурителните системи в Европа

Предизвикателствата пред пенсионно-осигурителните системи в България и Европа ще бъдат обсъдени на Публична кръгла маса, която ще се проведе в София, СПА хотел „Царско село” (на Околовръстно шосе), Зала 2, на 1 октомври 2010 г.

Тематичен доклад на II конгрес на МКП, Ванкувър, Канада 2010

"Време е за хората – от кризата към глобалната справедливост"

Въведение
Делегатите на 2-ия Световен Конгрес на МКП идват от държави от цял свят, където в различна степен и по различен начин се усеща влиянието и последиците на глобалната криза. За хората, които те представляват, кризата е причинила тежки последици и несигурност. А за синдикатите тази криза изостри още по-осезателно старите проблеми и предизвика нови.