ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА V-ТО РЕДОВНО OБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СНЦ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 27 и 28 от Устава на СНЦ „МФ 21 век” свиква V-то редовно Общо събрание на сдружението на 24 ноември 2012 г. от 13:00 ч. в гр. София, пл. „Македония” № 1 при следния

Младежи от енергетиката се обединиха около идеята за достоен труд

  • 01

На 5 октомври, само 2 дни преди Световния ден за достоен труд – 7 октомври, се проведе учредителното събрание на младежка мрежа на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ (НСФЕБ – КНСБ).

 

Безплатни прожекции информират младите хора за първото им работно място

  • ba

От днес, 7 октомври 2012 г., в зала „Концертна” на Централния военен клуб всички желаещи могат да гледат безплатно информационния филм на КНСБ „Моето първо работно място”. Прожекциите са предназначени за младежи, които тепърва ще започват работа, а чрез филма те могат да разберат какви са трудовите им права и задължения. Прожекциите се организират от „Младежки форум 21 век” и КНСБ и ще бъдат днес от 10 ч., 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч. и на 8 октомври 2012 г. от 13 ч., 15 ч., 17 ч. и 19 ч.

Младежки форум 21 век” при младите в Стара Загора

  • 01

В рамките на V-то юбилейно издание на Ежегодния фестивал на изкуствата „Различният поглед”, който се проведе между 18 и 23 септември 2012 г. в Стара Загора, „Младежки форум 21 век” и КНСБ организираха информационна акция за трудовите, социалните и синдикалните права на българите.

„Младежки форум 21 век”- КНСБ провокира иновативно мислене

КНСБ и нейната младежка организация Сдружение „Младежки форум 21 век” отбелязаха Международния ден на младежта с информационна кампания, игри и забавления в градовете София, Варна и Велико Търново.

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0245{/gallery}