Антикризисни мерки в минно-добивния бранш

Въведени са срокове за приключване на процедурите по даване на разрешения за проучвания и концесии и има готовност за предоставяне на текуща информация по техния ход на интернет страниците на съответните министерства, стана ясно от Публичната дискусия за проблемите и решенията в минно-добивната индустрия, организирана от КНСБ и БМГК.

Скандал със сградата на КНСБ

На 5. февруари от 11. 00 ч. в централата на КНСБ (пл. Македония 1)    Ще се проведе пресконференция, на която ще бъде изнесена информация за грандиозния строителен скандал, свързан със заплахата за  сигурността на сградата на КНСБ, за гарантирания достъп до ток, вода, парно и охлаждаща система и комуникации.
Кой и защо разреши на българо-гръцката фирма „Icon” да строи 22-етажна сграда, на терен от 3500 кв. м на застрашителната близост - 9 метра южно от централата на КНСБ?
Кой властимащ отреди на синдиката само 9 линейни метра прилежаща площ, кой позволи няколко 30-40 годишни борови дървета, засадени от КНСБ, да бъдат премахнати от зелената система на София?
Кога противопожарната служба действаше законосъобразно – когато предписа изграждането на противопожарна асфалтова алея, каквато КНСБ е изградила, или когато си затвори очите и разреши същата тази алея да бъде премахната?
Ако всички тези действия са законни, на пресконференцията трябва да присъстват и представители на областта, общината, противопожарна защита, строителен надзор, главния архитект на София.

В НК "Железопътна инфраструктура" - споразумение

Постигнато бе споразумение между представителите на работодателя и генералния директор на НК „ЖИ” Антон Гинев от една страна, и на централата на КНСБ, СТСБ -КНСБ и СЖБ-КНСБ, и на КТ „Подкрепа”, от друга.

КНСБ обявява антикризисни мерки

На 03.12.2008 г. в централата на КНСБ (пл. Македония 1) от 11.00 ч. в Заседателна зала на 11 ет., ръководството на КНСБ ще обяви предложението на КНСБ за мерки, които да противодействат на разразяващата се световна финансова криза и по специално на негативните ефекти по отношение хората на наемния труд у нас.
Ще стане ясно и каква е готовността за ефективни стачни действия в Столична компания „Градски транспорт” София ЕООД (авто- и електротранспорт), където вече втори месец нараства социалното недоволство сред работниците и служителите.