В час с технологиите – и на 80

Първите 22-ма успешно преминали обучението - със средна възраст 65 г. - получиха своите сертификати за успешно приключен курс лично от проф. д-р Желязко Христов, който с гордост нарече курсистите „лисабонци”, тъй като спазват принципите на Лисабонската стратегия за учене през целия живот.
Image 

Здравеопазването на фокус

В становище, Федерация на синдикатите в здравеопазването настоява за:
1.    Преструктурирането на лечебни заведения за болнична помощ да става на базата на анализа за потребността за здравните услуги на всяка община, от наличието на медицинските специалисти. Това да става след задължителни консултации с местната власт, социалните партньори и предварително приети програми за пренасочване, преквалификация и компенсации на освободения персонал.
2.    Приемане на шест месечен гратисен период за сключване договори с лечебните заведения за болнична помощ.
3.    Деблокиране на общините минимум 350 млн. лв. от резерва на НЗОК в БНБ и утвърждаване на делегираните бюджети на болниците минимум на тези от 2009 год.

Сигнал до президента на КНСБ:

РАДИО К2 ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО !...

"Казвам се  Беновска, Илиана. Политически журналист съм. Ще Ви разкажа една история: „Радио К2” ще бъде спряно от ефира на България. Върховният административен съд ще отнеме лицензиите на радиото."

Образованието и пазарът на труда

Синдикатът на българските учители и фондация „Конрад Аденауер” провеждат на 13 ноември 2009 г., от 10.00 ч. в зала „Десислава” на хотел „България” в София (бул. „Цар Освободител” № 4) публична Национална конференция „Образованието и пазарът на труда”. в конференцията ще вземат участие представители на всички образователни институции и дейци в сферата на професионалното образование.

На фокус - енергетиката и здравеопазването

От 11.00 ч. на 10. ноември, на 2 ет. в централата на КНСБ ще се проведе публичен дебат „Българската енергетика – проблеми и възможни решения”. В дебата ще участват: ръководството на КНСБ, председатели на синдикални федерации от енергетиката, представители на министерство на икономиката енергетиката и туризма, директори на предприятия.
Ще бъде оповестено решението, взето по-рано през деня от Координационния съвет на Федерация на независимите синдикати на миньорите за предстоящи действия във връзка с неизплащане на работни заплати в бранша и натрупани задължения от НЕК към ТЕЦ-ове и от ТЕЦ-ове към мините.  По време на дебата ще бъде разгледана новата стратегия за развитие на енергетиката; Закона за енергетиката; съотношението между използваните енергоносители; защитата на местни суровинни ресурси; ролята на държавата, като собственик и регулатор; прилагането на директиви, свързани с опазване на околната среда; механизмите за намаляване на вътрешната задлъжнялост между енергийните дружества.

От 14.00 ч. на 10 ноември в централата на КНСБ, Залата на 2-ри ет. ще се проведе Открит дебат по проблемите в здравеопазването, в който ще участват представителите на Обществения съвет в здравеопазването - ръководствата на КНСБ, здравните федерации към КНСБ и КТ „Подкрепа”, БЛС, Българска асоциация на работодателите в здравеопазването, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Съюз на фармацевтите в България, Български съюз на зъболекарите, както и представители на министерство на здравеопазването, на здравната комисия към НС и др. По време на дебата ще бъдат обсъдени възможностите за промени в бюджетите на Министерство на здравеопазването и НЗОК и в Закона за здравното осигуряване, както и решения за последващи действия на съсловните организации във връзка с недостига на финансови средства.