ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ


     Братя и сестри синдикалисти,
     Хора на труда,
     Граждани на Република България,

     Ръководството на КНСБ категорично отхвърля опитите на правителството чрез т. нар. мерки за ограничаване на дефицита по консолидираната фискална рамка да прехвърля тежестта от икономическата криза в страната върху  работници, пенсионери, държавни и общински служители, заетите в системата на здравеопазване, образование и социални дейности, военнослужещите и полицаи.

Жените в условията на криза

От 11.00 ч. утре, 05. март, 2010 г. в навечерието на Международния празник на жената, в централата на КНСБ (пл. „Македония” 1), в залата на 11. ет. ще се проведе пресконференция, на която президентът на Конфедерацията проф. д-р  Желязко Христов ще представи анализ на положението на жените работнички и служителки в условията на криза. Председателят на Синдиката на Българските учители – КНСБ Янка Такева ще връчи награди на активни деятели на Обществения женски парламент.

Предложенията на КНСБ и КТ "Подкрепа" за актуализация на антикризисните мерки

КНСБ и КТ „Подкрепа” са сериозно обезпокоени, че реализацията на редица мерки от антикризисния план на правителството (27.07.2009 – 27.04.2010) все още се бави, а работата по някои от тях дори не е започнала или пък е в начален стадий на осъществяване.
Същевременно, изнесените наскоро данни за степента на усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС показва, че все още не е постигнат пробив в това отношение. Поради това респективно се забавя и реализацията на поредицата инфраструктурни проекти, заложени в програмата.  Необходимо е да се извърши обстоен преглед на причините за критично ниското усвояване на средствата от еврофондовете, тъй като те са основен източник за финансиране на голяма част от антикризисните мерки.

КНСБ НА 20 години - слово на проф. д-р Желязко Христов д.м., Президент на КНСБ

Уважаеми гости,
Скъпи  колеги и приятели,


Добре дошли! Благодаря ви, че сте с нас на нашето скромно тържество по повод 20 годишнината от създаването на КНСБ.

Искрено се радвам, че тук са хората, които всеотдайно изграждаха КНСБ през годините и допринесоха Конфедерацията да отстои своята независимост и да се запази като най-големия синдикат на България.
Приятно ми е, че тук са и нашите синдикални братя от КТ „Подкрепа”, както и нашите социални партньори от работодателските организации, представителите на правителството и парламента, хората и институциите, обединени от историческата съпричастност към изграждането на демокрацията и модерните индустриални отношения в нашата страна.
Въпреки че по традиция, когато се честват кръгли годишнини,  обикновено се правят анализи и равносметка на изминатия път, аз не бих искал да се задълбочавам в оценки и изводи. През май на нашата Национална конференция ще се обърнем към историята на организацията ни в по-критичен и аналитичен план.