ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ - СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


Председателите на синдикалните организации и членовете на ВОН-КНСБ, които взеха участие в протестното шествие, организирано от Академичния съвет и студенти от СУ, приеха текст на ПОДПИСКА, КОЯТО ЩЕ ОБХВАНЕ НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ, КАКТО СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ВУ И БАН с искания за:

1. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА ДА СА РЕАЛЕН НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ, изразен чрез политиката по доходи и увеличение на средствата за наука и за издръжка на обучението на студентите и докторантите;
2. ПРЕДВИДЕНИТЕ В БЮДЖЕТА ЗА 2010 г. СУБСИДИИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА В ПЪЛЕН РАЗМЕР;
3. Разработване на нова методика за определяне на диференцираните нормативи за издръжка на обучението по приоритетните направления, съобразно пазара на труда и с базов норматив, отразяващ последователно нивото на средното и висшето образование, както и реалните потребности на висшите училища, която да се въведе с Бюджет 2011 г.;
4. Средствата за ВУ и БАН да позволяват договаряне на работни заплати за всички работещи не на остатъчен принцип или в безпринципна зависимост от чистия доход на стипендии, а така че България да не е на последно място по заплащане на труда на преподаватели и изследователи - както на млади, така и на хабилитирани учени.

Целта на ПОДПИСКАТА е да подпомогне преговорите на синдикатите с правителството, така че в последното тримесечие средствата, заложени в бюджета на висшите училища и БАН за 2010 г. да бъдат изплатени в пълен размер, както и да очертае параметрите на новия бюджет за ВУ и БАН през 2011 г.

Сидеров да се откаже от исканията си за имотите

   Сега, в условията на криза, пред социалните партньори стоят много по-съществени и спешни въпроси, които трябва да намерят бързо и адекватно решение. На лице са редица антикризисни мерки, които могат да донесат реални приходи на бюджета и усилията на политическите централи трябва да се обединят и да се концентрират в тази посока, а не в несъстоятелно заяждане „на дребно” със синдикатите, което явно цели да отклони общественото внимание от значимите социални проблеми.
   Настояваме г-н Волен Сидеров публично да се откаже от неуместното си изказване - чрез конфискация на синдикално имущество да се запълни дупката в бюджета – и да прекрати повдигането на подобни безсмислени и безполезни за обществото теми.

Решение на ВКС по закрилата на председател и секретар на синдикална организация

Параграф 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда определя вида на заеманата ръководна длъжност, но не поставя ограничения на бройките, когато в синдикал на организация са избрани повече от един секретари с оглед броя на членовете на организацията и структурните звена, обособени при него, то всички те се ползват от установена та закрила по чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда.

Няма да допуснем орязване на доходи и социални права!

  
   Скъпи братя и сестри синдикалисти,
   Хора на наемния труд,
   Граждани на България,

    На този ден, преди повече от 120 години стотици хиляди демонстранти в САЩ  тръгват по Чикагските улици в борба за 8-часов работен ден. На градския площад Хаймаркет избухва бомба, демонстрацията е окървавена, а синдикалните водачи – обесени. Няколко години по-късно 1-ви май е обявен за Международен ден на труда на Конгреса на Работническия интернационал, а всяка година милиони работници по света на този ден изразяват стремежа си към свобода, демокрация, справедливост и мир, за по-достоен живот!

Поклон пред паметта на загиналите при трудови злополуки!

    КНСБ съвместно с КТ „Подкрепа”, МТСП, ГИТ отбеляза Световния ден в памет на загиналите при трудови злополуки работници и служители, обявен за такъв по призива на Международната конфедерация на профсъюзите и отбелязван от световната общност като световен ден по безопасност и здраве на работното място. Вицепрезидентите на КНСБ д-р Иван Кокалов и Валентин Никифоров, представители на КТ „Подкрепа”, НОИ, ГИТ, МТСП, председатели на федерации, синдикати, съюзи, служители на централата поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки и запазиха едноминутно мълчание в знак на съпричасност с близките на жертвите.
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.knsb-bg.org/images/news/2010/PROMETEA