РС на КНСБ-Ямбол почете Деня на загиналите при трудови злополуки

Днес, 28.04.2016г. в град Ямбол, бе почетене паметта на загиналите при трудови злополуки на работници и служители. На честването присъства Председателя на  Регионален съвет на КНСБ – г-жа Илияна Димитрова, Председателя на КТ „Подкрепа“ -  г-жа Мария Маджаров  и  Дирекция „Инспекция по труда“ с  Директор инж. Стоян Иванов, които почетоха паметта на загиналите и в знак на съпричастност поднесоха цветя на паметната плоча на загиналите работници в трудови злополуки.

Заедно с поднасянето беше спазено едноминутно мълчание в памет на загиналите при трудовите злополуки.

Според статистическата информация на НОИ, за периода 2000 - 2015 г. са станали общо 63 626 трудови злополуки, като са загинали 2 072 български работници.  Годишната оперативна информция за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт за последните три години показва, че през 2013 г. са регистрирани общо 2 768 трудови злополуки, през 2014 г. – 2 807 бр., а през предходната 2015 г. – 2 880 бр. Общият брой злополуки за 2015 г. показва увеличение  с 73 злополуки спрямо 2014 г. За периода 2013 – 2014 г. се наблюдава тенденция на увеличаване броя на смъртните злополуки от 92 през 2013 г. на 118 през 2014 г., и намаление през 2015 г. на 104 като при десет от тях са починали жени. Според статистиката всяка година над 3 милиона души умират в световен мащаб в резултат на 270 милиона трудови злополуки и над 160 милиона нови случая на професионални заболявания. Съвременният свят, колкото и да става по-технологичен, не може да се справи с този проблем.

Тази година темата на кампанията на Мeждународната организация по труда, по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа е   "Стресът на работното място: колективно предизвикателство”. Мотото на кампанията е във връзка с настоящите глобални тенденции на свързания с работата стрес и неговото въздействие.