25 години РС на КНСБ – Ямбол

  • 01

На 14 май 2015 г. в конферентната зала на хотел „Диана палас“ Регионалният съвет на КНСБ – Ямбол организира Юбилеен дискусионен форум на тема „Управление на работните заплати в предприятието чрез колективното трудово договаряне (КТД)“. На събитието присъстваха Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ, Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, социалните партньори на РС на КНСБ – Ямбол – представители на местната власт и работодателски организации, ветерани на синдикалното движение в региона, както и настоящи председатели на синдикални организации, обособени на територията на областта. Форумът беше открит от регионалния лидер на Конфедерацията Илияна Димитрова, която изказа признание и благодарност към всички присъстващи, които със своя принос оставят светла диря в историята на синдикализма и синдикалното движение.

Валентин Никифоров също приветства участниците в събитието. Той не скри удовлетворението си от факта, че регионалната структура на КНСБ има висок авторитет и се ползва с доверието на много отговорни институции и представители на различни браншове в Област Ямбол.

„КНСБ е била и си остава най-голямата организация на гражданското общество в региона, при съотношение 10:1 КНСБ – КТ „Подкрепа“, изтъкна Илияна Димитрова. Тя разви пред аудиторията темата за управлението на работните заплати в предприятието чрез КТД, като акцентира най-вече върху гарантиране справедливостта при заплащането, какви форми и методи за нормиране на труда се прилагат, както и конкретни добри практики постигнати чрез КТД при работните заплати в региона. Председателят на РС на КНСБ посочи конкретни параметри в размера на допълнителните трудови възнаграждения, направи оценка на длъжностите с оглед определяне на основните заплати по чл.4 НСОРЗ. Този анализ провокира активна дискусия в залата.

Експертният състав на РС на КНСБ – Ямбол привлече вниманието на форума с кратък доклад на тема „Пазарът на труда в Област Ямбол – май 2015“.

Равнището на безработицата в областта в края на октомври 2014 г. е 13,5%, като за община Ямбол е 8,8% с регистрирани безработни 3177 при активни лица 36 093 души. В община Тунджа безработицата е 19,6% – там има 1377 безработни, докато 7040 са активни. В община Стралджа е най-голяма безработицата – 32,9 %, а при 4328 активни лица безработните са 1422. В Елхово безработицата е 18,1% – 6906 работят, а 1250 са безработни. Втора по ниво на безработицата е община Болярово с 24,7%. В малката община 1412 работят, а 349 са се регистрирали като безработни. Така в областта общо активните лица са 55 779, а 7575 не работят.

Младежка безработица в област Ямбол е намаляла с 6% за последните шест месеца. Регистрираните безработни лица до 29 години са 1476 души, което е 20% от общия брой на останалите без работа. От тях 82% са без квалификация. За първа година Бюрото по труда в Ямбол е набирало младежи за работа в туристическия бранш с цел осигуряване на временна заетост.

Благодарение на добре изградените екипи по договаряне и диалог с работодателите са договорени по-благоприятни клаузи в КТД, свързани със защитата на работните места, отпуски, повишаване на квалификацията и преквалификацията, подобряване на условията на труд, повече социални придобивки. Такива договорености са постигнати в КТД за Община Болярово, „ВиК“ ЕООД, „Дом стари хора“; МБАЛ „Св. Пантелеймон“, НФЕ – ЕСО ЕАД, МПР – Ямбол, НСФЕБ – Елхово и Ямбол.

Анализът на организационното състояние в региона показва, че въпреки масовите съкращения, закриването на предприятия или части от тях, особено в отрасли като съобщения, строителство, лека промишленост, БДЖ, образование, селско стопанство, синдикалната членска маса на КНСБ е относително добре съхранена, дори и увеличена.

Тържественото отбелязване на 25 години РС на КНСБ – Ямбол завърши с коктейл, на който бяха наградени с почетна грамота за дългогодишна работа бившите председатели на регионалната структура на КНСБ – Динко Славов и Вълкана Янкова. Бяха отличени с грамота и най-активните синдикалисти: Лена Ганчева – НУС Ямбол, Добра Шопова – ОбКС СБУ Ямбол, Йорданка Димитрова – председател на ДСХ и ДСП Ямбол. За най-активен стачник с почетното отличие се сдобиха председателят на ЕСО ЕАД, МПР Ямбол – Петьо Анастасов, Сениха Тодорова – председател на ДЦДУ Ямбол и Коста Главчев – ОбКС СБУ.

Кулминацията на юбилейното тържеството беше голямата торта с логото на КНСБ, която беше разрязана от регионалния синдикален лидер Илияна Димитрова. Тя пожела здраве и благополучие на всички, които с годините доказаха, че КНСБ е и ще си остане най-голямата организация на гражданско общество в област Ямбол.