Приключи първият етап на обучението за професионални болногледачи в Ямбол

Регионалният съвет на КНСБ в Ямбол раздаде удостоверения  за професионални болногледачи на 12 безработни от града. С това завърши първият етап на обучението по проект на МТСП „Шанс за работа“ , насочен към хора над 50 години  в неравностойно положение.

По програма се  предвиждат 300 часа за обучението. От тях включените в групата вече са преминали 114. Самото обучение се проведе в МБАЛ „Св. Пантелеймон”, където бяха връчени и удостоверенията.