РС на КНСБ Шумен изслуша кандидат-кметовете на община Шумен

  • 01

На 23 септември 2015 год. КНСБ организира среща с кандидатите за местната власт на община Шумен, която се проведе в Гранд хотел „Шумен”. Участие в нея взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на РС на КНСБ-Шумен Анета Денева, председателят на НУС Аспарух Томов, Иван Йонков (БСП), Владислав Григоров (ГЕРБ), Седат Кадир (ДПС), Иван Ламбов (РБ), Митко Йоцов (ВМРО), Наталия Стефанова (НФСБ).

Председателят на РС на КНСБ-Шумен Анета Денева, представи данни за социалното и демографското състояние на Шуменска област и в частност на община Шумен. Тя заяви, че дискусията има за цел да се споделят идеи за подобряване на местния социален диалог, функционирането на дейностите с общинско финансиране, вижданията за местното икономическо развитие, пазара на труда и други теми, които представляват обществен интерес.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че е важно да се намери общ език с местната власт независимо от партийната принадлежност на кандидатите за кметове. Той определи като основен проблем децентрализацията на властта. "Това е нещо, за което 25 години слушаме, но не се случва”, заяви той и добави, че е важно как точно ще се финансира местната власт и свързаните с нея дейности. По думите на президента на КНСБ има 111 нормативни акта, които са възложени за изпълнение на местната власт, без да са финансово обезпечени. Пламен Димитров отбеляза и демографската криза като съществен проблем. Той заяви, че тя може да се реши само чрез инвестиции и добави, че те трябва да са такива, че да осигуряват прилични заплати, които да задържат младите хора.

В последвалата дискусия кандидатите за кметове имаха възможност да представят визията си за бъдещото развитие на Шумен.