Социално напрежение сред работещите в ЦДГ И ОДЗ в Димитровград

Педагози и непедагогически персонал от детските заведения в Димитровград са в готовност за символични стачни действия. Това са резултатите от анкетата, която СБУ стартира миналата седмица в общината.

На разширено заседание на 21.01.2016г. бе взето решение да се търси спешна среща с кмета Иво Димов, преди гласуването на бюджета за 2016 г. от местния парламент на сесията 28.01.2016г. Такава е позицията и на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” в общината, които заседаваха по-рано през седмицата.

Причина за недоволството е, че педагогическият персонал в детските заведения в община Димитровград не е получил договорените с Анекс към колективния трудов договор за системата на народната просвета, подписан в началото на ноември, увеличения на трудовите възнаграждения. Аргументът е липсата на достатъчно средства за това, както и заявената от страна на общината невъзможност да дофинансира. За 2016 г. за дофинансране, за да бъдат изплащани в пълен размер възнагражденията на всички заети в ЦДГ и ОДЗ, тя е предвидила 700 000 лв. В писмо до местните синдикални организации от общината пишат, че «в изпълнение на ПМС за увеличение на МРЗ от 1 януари ще бъдат увеличени заплатите на непедагогическия персонал в детските заведения до определения минимум от 420 лв.» Относно заплатите на педагогическия персонал, промяна не се предвижда, изхождайки от факта, че това не е заложено в единните разходни стандарти за настоящата година, а в бюджета на общината няма налични средства за това, е записано в писмото на администрацията до двете синдикални структури.

За 40 старши учители в детските заведения на община Димитровград, които са магистри, възнагражденията са увеличени от 610 лв. на 625 лв. За 7 главни учители с магистърска степен- от 645 лв. на 660 лв. и за 33 старши учители професионални бакалаври- от 529 лв. на 538 лв.

Учителите са изключително огорчени, тъй като проучването им показва, че в община Димитровград и Пазарджик в детските заведения получават най-ниските възнаграждения в страната.