25 години РС на КНСБ – Хасково

  • 01

„За нас като синдикалисти колективното трудово договаряне е отговор и решение на част от проблемите на работещите, то е фактор с определящо значение за структурата и равнището на брутната работна заплата, за условията на труд и не на последно място – за спокойствието на работника.”

Това каза в приветствието си към участниците в дискусионния форум „Заетост, квалификация, доходи – предизвикалество и фактор за развитие“ председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Хасково Василка Иванова. Форумът се проведе на 29 май 2015 г. в хотел „Ретро“ в Хасково и бе организиран в рамките на програмата на КНСБ с мероприятията за 25-тата годишнина на синдиката. В събитието участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът на Конфедерацията Пламен Нанков, зам.-председателят на ФСЗ д-р Пламен Радославов, представители на местната власт, социални партньори, синдикални активисти и други.

Регионалният лидер на КНСБ подчерта, че КТД дава гаранция и сигурност на работното място, а от многогодишни наблюдения се налага изводът, че и работодатели, и синдикати осъзнават ролята му за развитието на двустранното сътрудничество. Към края на 2014 г. броят на сключените КТД в предприятия от областта е 113, като четири са сключените КТД в общини за дейности, финансирани от общински бюджети. В 66 синдикални организации няма фирмен КТД, но се прилага БКТД/ОКТД, 14 синдикални организации прилагат КТД на компания с национално значение, а 8 СО са в процедура по договаряне.

„На територията на РС на КНСБ – Хасково функционират 199 синдикални организации със 6163 членове”, информира Василка Иванова. Проблем за дейността на КНСБ в Хасково е наличието на множество нискочислени синдикални структури, в които членуват между 8 и 10 души. Така те не могат да участват активно в синдикалните дейности на регионално ниво, тъй като работният процес не позволява прекъсване и отсъствия. Председателят на РС на КНСБ подчерта, че тази структура на синдикалните организации е следствие на наличието на много предприятия, попадащи в категорията „микро“ и „малки“.

Регионалният синдикален лидер съобщи, че има инвеститорски интерес в сферата на преработката на зеленчуци и в хранително-вкусовата промишленост, но са налице много спънки заради липсата на достатъчно модерно земеделие в България, което да планира и предоставя ресурси за едно постоянно производство. Василка Иванова посочи, че проблем пред фирмите е и затрудненият достъп до получаване на кредити поради неизгодни банкови условия, непосилни обезпечения, сложни и дълги процедури при кандидатстване и т.н. В същото време тя изтъкна, че КНСБ има експертен потенциал в разработването на проекти по различни програми, но недостатъчните контакти с работодателските структури и социалните партньори са пречка за реализирането на подобни добри практики. Според лидера на РС на КНСБ така реалният сектор би могъл да бъде подпомогнат както в квалификацията и преквалификация на кадри, така и в реализация им на пазара на труда.

Председателят на регионалната структура на КНСБ информира, че анализът за заетостта в област Хасково показва ясно изразена и устойчива тенденция на възстановяване на пазара на труда. „Ако тази благоприятна тенденция се запази, съвсем скоро няма да говорим за възстановяване, а за експанзия на пазара на труда”, подчерта Василка Иванова.

Тя отбеляза, че именно от състоянието на пазара на труда зависи средният темп на нарастване на доходите, тъй като работната заплата формира над 50% от общия доход на домакинствата. Средната брутна работна заплата за страната е 859 лв., а за региона е в размер на 611 лв. за първото тримесечие на 2015 г. „Отбелязваме ръст на СРЗ, но все още сме на едно от последните места за страната и твърде далеч от заплащането в съседни области като Стара Загора и Пловдив”, обясни Василка Иванова.

„Доходите за КНСБ са приоритет номер едно”, каза в изказването си президентът на най-голямата организация в страната Пламен Димитров. Той изтъкна, че в момента се формулират исканията на Конфедерацията за държавния бюджет през 2016 г. Този път КНСБ ще иска категорични гаранции за финансирането в необходимия размер на бюджетните системи. „Няма да позволим доходите да останат замразени седма година”, заяви президентът на КНСБ. Той подчерта очакванията си за увеличение на единния разходен стандарт в образованието с поне 15%, като се повишат заплатите на учителите. КНСБ очаква също да бъдат увеличени и средствата по здравните пътеки с 18-20%.