стартира обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

На 5 март 2012г., в Регионален съвет Хасково, стартира  обучение по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Проектът се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньор на Асоциацията за обучението е Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Тъй като сива икономика има главно в дребният бизнес, а не в големите фирми и държавни институции, КНСБ се заема да обучи работниците как да си осигуряват правата. Акцент е поставен и върху правата на дистанционните и надомни работници. 300 души от Хасково, до края на 2012г. година, ще преминат еднодневно обучение в тази насока.
Първото от серията  обучения за работници бе открито от г-жа А. Тодорова, изпълнителен секретар на департамент „ Пазар на труда”. Част от екипа преподаватели са и Василка Иванова – председател на РС  и Стойчо Деликирев – експерт в регионалната структура.
Целта е работниците да не съдействат на работодателите и да не бъдат въвличани в сива икономика.