Хасково – кръгла маса по проблемите на безопасните и здравословни условия на труд

  • IMG_0883

На проведеното на 22.02.2011г. заседание на Областния съвет по условия на труд, по предложение на г-жа В. Иванова – председател на РС на КНСБ Хасково бе взето решение за провеждане на кръгла маса за проблемите на безопасните и здравословни условия на труд с участието на представители на служби по трудово медицина, представители на рискови предприятия от региона и контролните органи на 28.4.2011г. – международен ден на загиналите  и пострадалите при трудови злополуки.
Днес, на проведената кръгла маса бяха обсъдени ролята на службите по трудова медицина в процеса на планиране и организиране на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, както и значението на превенцията на риска на работното място.

Отчетен бе и факта, че Хасково е сред 11-те области, в които е било установено намаление на трудовите злополуки през 2010г.  в сравнение с предходни години.
След закриване на форума бе почетена паметта на загиналите пред паметната плоча, поставена на бившия профсъюзен дом в града. Освен синдикалисти и симпатизанти, цветя поставиха и областния управител г-н Румен Данев, г-жа Донка Петрова - секретар на област Хасково, д-р Стайков завеждащ служба по трудова медицина и др.