Държавната администрация – много работа, ниски заплати

  • 01

Днес, 9.07.2015 г. работещите в Социално подпомагане и Бюрата по труда провеждат акция в поделенията на АСП и АЗ с носене на обозначителни знаци в защита на синдикалното искане за 20 % увеличение на основните заплати, считано от 01.07.2015 г.

Специалистите и експертите в тези две агенции получават най-ниските заплати в държавната администрация. В АСП работят за изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане, за гарантиране на социалната защита на определени групи от обществото.

За 10 години щатната численост е намалена с над 1000 бройки, а обемът на работата, съчетан със сериозно психическо натоварване обусловено от характера на дейността – се увеличава.

Прием на граждани, ежемесечни проверки, анкети, обработка на документи, участие при изпълнение на съдебни решения, работа с други държавни институции и лечебни заведения и т.н – обем, натовареност и отговорност при заплата за социалните работници от 390 лв- до 500 лв., при по-дълъг стаж.

В Агенция по заетостта се работи за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта, защита пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта.

В последните години числеността на персонала се намалява в резултат на поредни съкращения – от 2795 човека в началото на 2008 г. до 2397 човека към днешната дата. В същото време работата е увеличена многократно и служителите работят при изключителна натовареност.

Анализите показват, че ДБТ са достигнали критичния минимум на щатна численост, необходима за изпълнение на функциите им.  Хора с висше образование – специалисти и експерти получават „чисти” 390 – 400 лева.

Работещите в ДСП – София, Варна, Кюстендил, Стара Загора, Лом, Балчик, Царево, Созопол, Дупница, Раднево, Тетевен, Разлог  и други, работещите в повече от половината дирекции на АЗ – Варна, Бургас, Враца, Сливен, София, Пазарджик, Бяла Слатина, Мездра, Шумен, Провадия, Айтос, Търговище, Генерал Тошево, Стара Загора, Добрич и други искат да бъдат чути, защото заплатите на държавната администрация трябва да бъде част от политиката на изпълнителната власт в интерес на публичните услуги.