25 години РС на КНСБ – Стара Загора

  • 001

На 12 май 2015 г. конферентната зала в комплекс „Верея” – гр. Стара Загора бе препълнена от синдикалисти и гости, дошли да отпразнуват 25-тата годишнина на Регионалния съвет на КНСБ с председател Иванка Данаилова. Тук бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров, областният управител инж. Георги Ранов и заместникът му Мариана Кръстева, вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров и Пламен Нанков, изп. секретар на Конфедерацията Николай Недев, както и Валентин Вълчев, Светла Василева, Димитър Табаков – председатели на федерации – основни членове на КНСБ, както и Христо Дяков - заместник-председател на Националната федерация на енергетиците - КНСБ. На събитието присъстваха също така депутатът Георги Гьоков, кметът на Казанлък Галина Стоянова, зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова, председателят на Общинския съвет Емил Христов, представители на 400-те синдикални организации в региона, зам.-лидерът на СРС „Подкрепа” Владимир Стойчев и др.

След като приветства участниците във форума, Пламен Димитров заяви: „За тези 25 години станахме и останахме най-големите и най-представителните в сферата труда, въпросът е как ще вървим напред? Всеки ден ние сме на изпит, всеки ден сме на избори, тогава, когато хората решават да платят или не своя членски внос. Искаме доверието, за което се борим, да го получаваме всеки ден и час. Ние искаме така да направим синдиката, че да е все по-близо до човека, до неговите права и интереси. Ходя постоянно между хората, виждам дълбока горчивина, впила се в сърцата им, заедно с усещане за несправедливост.”

Областният управител инж. Георги Ранов изтъкна: „Бил съм и синдикалист, сега съм от страната на държавата, не е лесно. Вече 25 години КНСБ защитава правата на българските труженици и отстоява последователно и непоколебимо демократичните принципи. За вас, синдикалисти, този празник е повод за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които полагате за хората на труда, за техните права и по-добър живот”

Зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова изтъкна изключително доброто партньорство между Общината и РС на КНСБ за постигане на работещи колективни трудови договори в сферата на общинските дейности.

„Над 3 хиляди фирми и работодатели има в община Казанлък, равнището на безработицата от 5.3% е по-ниско от средното за страната”, съобщи кметът на Казанлък Галина Стоянова. Тя благодари за голямото внимание от страна на КНСБ към работещите хора.

Лидерът на КНСБ връчи специалния плакет – 25-години КНСБ, на главния редактор на в-к „Старозагорски новини” Йовка Великова и й благодари за обективното отразяване политиката на КНСБ в регионалния всекидневник. „КНСБ оцеля и издигна авторитета си през изминалите 25 години заради своята справедлива кауза”, подчерта в благодарствените си слова Йовка Великова.

Много бяха поздравителните адреси, благодарностите и букетите с цветя, които получи председателят на РС на КНСБ в Стара Загора Иванка Данаилова, която е дългогодишен регионален синдикален лидер.

След приветствията се състоя дискусионен форум на тема „Социален диалог на областно и общинско ниво. Колективно трудово договаряне в публичния и реален сектор”.

 На областно ниво има Областен съвет за регионално развитие с комисия по заетост; Областен съвет за тристранно сътрудничество; Областен съвет по безопасни и здравословни условия на труд. На общинско ниво са изградени съвети за тристранно сътрудничество в общините Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Мъглиж, Николаево и Съвети за сътрудничество към Дирекциите „Бюро по труда” – Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

По последни данни за област Стара Загора общо населението е 328 104 души, трудоспособното население е 201 755, икономически активното население (без ученици, студенти и безработни) е 149 742, заети лица по трудово, служебно правоотношение и самонаети са 124 500. Коефициентът на заетост е 61.71% (към трудоспособното). Наети лица по трудово и служебно правоотношение са 101 249 и представляват 68% от икономически активното население.

Броят на синдикалните членове на КНСБ е 23 386, те са представлявани от 400 СО и това е една висока синдикална плътност от 23.2%.

Безработицата в региона е по-малка от средната за страната – 9.3 %; за град Стара Загора – 6%. Голям е делът на безработните до 29 години, както и до 54 и над 55 години. Трудно се реализират жените и младежите на трудовия пазар, въпреки мерките и програмите, адресирани за тях. Жените представляват 58.6%, а младежите до 29 г. за 2014 година – 16.6% (21.6% – 2013 г.) от безработните. Сегментацията по образование показва друга тревожна тенденция – безработните лица с основно и по-ниско образование са 29.4 %, а по професионална структура безработните без професия, без специалност са 38.3 %. Производствената и икономическа инфраструктура на региона му отрежда второ място след София по размер на средна работна заплата.

Чрез проектите за обучение „Аз мога повече”, „Шанс за работа” и „Пак ще успеем” на КНСБ през последните години (2009 – 2015) в региона са обучени 410 безработни лица по следните специалности: шивачи, болногледачи, помощник-възпитатели, социални асистенти за работа с деца със специални потребности и 304 работници и служители чрез ваучери за изучаване на английски език и компютърна грамотност.

Устойчиво е развитието на процесите на колективните преговори и КТД на всички нива. Председателите на СО в структуроопределящите предприятия провеждат процедурите по преговорния процес компетентно и с натрупани умения, а за по-малките СО това става със съдействието и участието на експертите на РС и общинските координатори. Базата данни по КТД дава възможност на РС по всяко време да се следят състоянието и промените в договореностите на общинско ниво и на ниво предприятие.

Синдикалните цели са да се запазят или надградят договореностите, за да не се допуска спад на стойностите на КТД. Акцентът е запазване на заетостта, запазване и увеличаване на доходите, както и на завоюваните социални придобивки за работниците и служителите. Към момента действащите КТД в областта са 370 – едно много високо ниво.

„Надявам се и през следващите 25 години – каза в заключение Иванка Данаилова, вие, скъпи колеги, да защитавате правата и интересите на нашите членове по начин, който да убеждава хората на наемния труд, че силата ни е в единството, солидарността, доверието и социалната чувствителност към предизвикателствата на времето, в което живеем.”