В Стара Загора приключи първият етап на „Шанс за работа – 2014”

Приключи първият етап от проект „Шанс за работа – 2014” в Стара Загора. Обучението по ключова компетентност „Работа в екип“ преминаха 32 курсисти от Стара Загора, 24 – от Казанлък, 12 – от Раднево, и 10 – от Чирпан, или общо 78 курсисти от област Стара Загора.

Вече стартира и вторият етап на проекта по професионално обучение „Болногледач” с продължителност 300 учебни часове, от които теоретична подготовка – 100 часа, и практика – 200 часа. Обучението се извършва при работодатели от сферата на здравеопазването и социални заведения – МБАЛ „Д-р Стоян Киркович” – гр. Стара Загора, ,,ДВХФУ” – гр. Стара Загора, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” – гр. Казанлък, Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – гр. Раднево, и МБАЛ – гр. Чирпан.

Общият брой стартирали втория етап са всички 78 курсисти, които успешно завършиха обучението по ключови компетентности.

За успешното осъществяване на проекта традиционно Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора партнира с дирекциите „Бюро по труда” Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан.