Доктор Стойчев от МБАЛ-Казанлък от днес в гладна стачка

Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ (ФСЗ-КНСБ) с председател д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ, изпрати писмо в подкрепа на справедливия протест на д-р. Захари Стойчев - Председател на Териториален координационен съвет  към ФСЗ-КНСБ, гр. Казанлък.

От днес д-р Стойчев е в гладна стачка заради забавените и частични плащания на НЗОК от началото на 2010 г. в болничната помощ, които водят до огромно напрежение в болниците и  невъзможност работещите да изпълняват нормално трудовите си задължения на работните си места, както и да получават изработеното с честен труд възнаграждение. От Синдиката апелират към д-р Стойчев да не допуска започнатата гладна стачка да увреди допълнително здравето на синдикалиста.
ФСЗ-КНСБ призовава работещите в МБАЛ гр. Казанлък да подкрепят организирания от КНСБ Национален протест срещу пенсионната и здравна реформа на 07.10.2010 г. и Националния протест, организиран от Обществения съвет в Здравеопазването на 15.10.2010 г.