РС на КНСБ – Смолян на 25 години

  • 01

„Понякога съжалявам, че не съм работил повече години в КНСБ, но от друга страна съм благодарен, тъй като сега виждам колко е отговорна, напрегната и важна тази работа.” Това каза Тодор Капитанов, който отскоро съчетава длъжността си на председател на Регионалния съвет на КНСБ в Смолян с работата си в направление „Защита на синдикалните права и трудови конфликти“ в централата на КНСБ.

Поводът за изказването му беше дискусионният форум „Колективното трудово договаряне – път към повишаване на доходите и устойчивост на работното място”, който се проведе на 28 май 2015 г. в сградата на Областната администрация в Смолян. Форумът бе част от програмата с мероприятията на КНСБ по повод 25-тата годишнина на синдиката.

За честването на празника в Смолян пристигнаха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът на синдиката Пламен Нанков. На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет в Смолян Филип Топов, заместник-областният управител на Смолян Зарко Маринов, и.д. директор на Инспекцията по труда в Смолян Емилия Даракчиева, директорът на Бюрото по труда – Смолян Замфир Копчев, шефът на Регионалния инспекторат по образование Иван Муцевски, представители на работодателски организации в областта, синдикални активисти, сред които и бившия регионален председател на КНСБ – Румяна Михайлова  и други.

„Аз се уча и ще продължавам да го правя, защото всеки един от вас е мой ментор. Накрая всички искаме да живеем в една държава, която е по-добра, с по-добри доходи за  хората, а регионът ни да просперира”, подчерта младият синдикален лидер.

Той направи обзор на ситуацията в региона, като информира със съжаление, че Смолян е на четвърто място по безработица сред останалите области в страната. Регистрираната безработица е 19,5%, което значи 11 462 безработни. „Все пак е положително, че тя намалява със 7% в сравнение със същия период на миналата година”, изтъкна Тодор Капитанов. Той коментира, че това прави този проблем втори по значимост след неизплащането или закъсненията в плащането на трудовите възнаграждения, недобрата организация на работното време и невнасянето на осигуровки.

Средната заплата в областта е 629 лв., но „ние поставяме на първо място приоритета за повишаване на доходите”, коментира председателят на РС на КНСБ. Той добави, че на следващо място усилията са насочени към повишаването на броя на синдикалните организации, стимулиране създаването на устойчиви работни места, както и увеличаване на социалните придобивки чрез КТД.

„В Смолян имаме 191 синдикални организации с 5 811 членове, което прави КНСБ предпочитания синдикат в областта”, подчерта Тодор Капитанов. Той информира, че до момента в региона има 68 сключени КТД. „При преговорите, обаче, се срещат проблеми, тъй като самите работодатели много често не познават материята”, коментира регионалния синдикален председател. Той изтъкна, че най-значими са били пробивите в „Горубсо – Мадан“ и „Гамакабел“, където предстои и предоговаряне.

Тодор Капитанов информира, че в РС на КНСБ продължава да действа постоянната приемна по трудово-правни въпроси, към която могат да се обръщат както синдикалните членове, така и други граждани. Регионалният синдикален лидер подчерта постигнатите резултати при осъществяването на проекта „Шанс за работа”, регионалната програма на „Младежки форум 21 век” и социалната кухня „Спасение” в Рудозем. Тодор Капитанов изтъкна също напредъка в изграждането на Националната взаимоспомагателна каса, която привлича все повече потребители от областта.

Пламен Димитров приветства участниците във форума, като им честити празника. Той подчерта позицията на КНСБ, че не са необходими нови закони или тотална ревизия на старите в областта на социалната закрила и трудовото право. „Не ни трябват повече закони, които не се спазват. Време е да се подобри контролната функция на държавата”, подчерта той. Пламен Димитров заяви, че по отношение на КТД синдикатът постига успехи, но това не бива да задоволява синдикалните организации. Според него е необходимо държавата да регламентира ясен механизъм за колективно договаряне, така че да е възможно да се повишат доходите от труд. „Политиката по доходите няма алтернатива”, каза още президентът на КНСБ.