Приключи обучението по прокет на КНСБ в Смолян

Приключи обучението по проектът „Шанс за работа – 2014 година” в Смолян. Проектът е насочени към най- рисковата група на пазара на труда –безработни лица с възраст над 50 години. В МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян бяха обучени 15 човека, които получиха сертификати за усвоена професия „Болногледач“ и за ключова компетенция „Работа в екип“.  Половината от обучените започват работа в болничното заведение на срочен трудов договор по професията, а допълнително трима ще подпишат постоянен договор с МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян.

Броят на участниците по проект „Шанс за работа- 2014 година“ е 1554 безработни лица в цялата страна и 98 болници и социални заведения – партньори по проекта. След приключване на обучението, 40% от тях ще останат за стажуване по три месеца в болниците и социалните заведения. Тази част от проекта продължава за трета година поради успеха й и изразеното желание от страна на безработни и работодатели.

В първите два проекта на постоянен трудов договор остават 50% от стажувалите, а част от останалите са наемани като болногледачи при семейства в нужда.

Проектът се финансира от държавния бюджет в частта обучение и стажуване. Партньорите осигуряват допълнително финансиране за работно облекло, безопасни условия на труд, средства, необходими за самото работно място и други доплащания.

КНСБ разработи и осъществи проекта, защото нейните структури и служители са убедени, че ангажирането с проблемите на хората и осигуряването на конституционното право на труд е преди всичко човешки ангажимент.