Подписан е колективен трудов договор в „Гамакабел” – Смолян

Колективен трудов договор подписаха ръководството на „Гамакабел” АД – гр. Смолян, и синдикалната организация в предприятието. Това стана факт на 21 март 2014 г. след близо половин година преговори.

В договора страните се споразумяха, че отпуските за синдикалните членове ще бъдат увеличени от 20 на 22 дни. Договорено е увеличение върху часовото трудово възнаграждение на работника или служителя с 55% за работа през работни дни, с 80% за работа през почивни дни и със 105% за работа през дните на официални празници. Нощният труд в предприятието вече ще се заплаща с по 0.50 лв. за всеки отработен час или част от него. За времето, през което работникът или служителят е на разположение, работодателят също ще заплаща по 0.50 лв. на час. Работниците, членове на синдикалната организация в завода, ще получават 0.7% допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и по-висок размер на обезщетенията при съкращение от работодателя.

Страните се договориха също, че работниците и служителите, родители на ученици в първи клас, ще ползват допълнително платен годишен отпуск от  един  ден за началото на учебната година. Семействата с ученици ще бъдат подпомагани в началото на учебната година с 40 лв. за всяко дете. При сключване на граждански брак работникът ще получава еднократно парична помощ в размер на 100 лв. При раждане на дете пък работникът ще получава еднократно парична помощ в размер на 100 лв. За Коледа всеки работник ще взима допълнително към заплатата си възнаграждение в размер на не по-малко от 50 лв. под различна форма. На работниците с деца до 14 години ще бъде осигурявана сума от 20 лв. под формата на подаръци на всяко дете за Нова година.

Работниците от своя страна се ангажираха да направят всичко, което е по силите им, за поддържане, развитие и за доброто име на завода. На преден план бе поставено намерението за добронамереност при решаване на възникнали спорове, установяване на социален мир като една от предпоставките за развитие и преуспяване на „Гамакабел” АД.

Регионалния съвет на КНСБ поздрави синдикалния председател в завода Николай Камишев, който води преговорите за сключването на колективния трудов договор с ръководството на предприятието и благодарение на който той е вече факт.