Уволниха директор на социален дом след сигнал от синдикалната организация в него

След подадена жалба до РС на КНСБ гр. Смолян от синдикалното ръководство на Дом за възрастни хора с психични разтройства- с. Ровина, общ. Смолян относно множеставо нарушениения на трудовото законодателство и злоупотреба с влас от страна на директора на дома Емилия Козарева бе извършена проверка от експертите на КНСБ.

След откритите нарушения, сигнали бяха отправени до Инспекцията по труда и ръководните органи в Община Смолян. В резултат на товадиректорката на Дома за възрастни с психични разстройства в смолянското село Ровино Емилия Козарева е освободена от длъжност след извършен одит, при който са установени редица нарушения и пропуски, които са наложили освобождаването й , коментираха контролните органи. За времнно изпълняващ длъжността „Директор” е назначен медицинският фелдшер в дома Ясен Чаушев.  
Тодор Капитанов
РС на КНСБ гр. Смолян