Конференция за подпомагане на МСП в Сливен

  • 01

Експертите на РС на КНСБ – Сливен участваха  в проведената на  23.03.2016 г. конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016г.”

Форумът се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ съвместно с Областния информационен център – Сливен. Сред официалните гости бяха Татяна Петкова – областен управител на област Сливен, Никола Стоянов – заместник изпълнителен директор на ИАНМСП, Стефан Радев – кмет на община Сливен. Участваха широк кръг представители на МСП, НПО в подкрепа на бизнеса, бизнес съюзи и др.

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на регионалната икономика, създаващи значителна част от БВП и по-голямата част от заетостта в област Сливен. Подкрепата за повишаване на тяхната икономическа ефективност, конкурентоспособност и иновативност е основен приоритет в Стратегията за развитие на област Сливен през настоящия програмен период.“, каза в словото си при откриването Татяна Петкова.

Кметът Стефан Радев поздрави гостите и участниците във форума и благодари на организаторите за осъществяването му. „Аз искам и се надявам, че ще успеем да предприемем конкретни стъпки за това да насърчим, ако не и да възродим този предприемачески дух, който в миналото е извел Сливен в един от водещите градове в България.

Никола Стоянов представи дейността и функциите на ИАНМСП.

От ОИЦ-Сливен представиха възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от Европейските и структурни фондове на ЕС. Презентиран беше Националният иновационен фонд, както и новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ „Модерният бизнес“. Представени бяха и финансовите инструменти на Банка ДСК.

Конференцията продължи с дискусия, на която експертите на агенцията отговариха  на въпроси на присъстващите бизнесмени и НПО.