В Сливен стартира работата по проекта на КНСБ „Шанс за работа – 2016“

Със заповед № РД 01 – 87 / 01.02.2016 г. на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин се даде старт на проект „Шанс за работа-2016“. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г.

Дейностите  по проекта за обучение на болногледачи в Сливен стартират 15.02.2016 г. с подбор на безработни лица над 50 г., с не по-ниско от основно образование, подали заявления в ДБТ – Сливен.

След приключването на подбора на 22.02.2016 г. 17души  ще започнат обучението си  по проекта. Първият етап от проекта включва обучение по КК „Работа в екип“. След завършването им бенефициентите ще получат  сертификат.

Вторият етап от обучението по част от професия „Болногледач“ от 300 уч.ч., е планирано  да започне на 07.03.2016 г. в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ – партньор по проекта. След приключване на обучението и полагането на изпит на 40% от успешно завършилите ще бъде предложено да започнат стаж като болногледачи в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ – Сливен.

 Партньорите от МБАЛ  ще сключват индивидуални трудови договори за срок от 3 месеца с безработните лица, наети за стажуване по проекта. Месечното заплащане на  стажуващите ще е в размер на минималната работна заплата.