РС на КНСБ - Сливен проведе среща с кандидат-кметове

  • 01

На 24 септември 2015 год. КНСБ проведе традиционната преди местни избори среща с кандидатите за кмет и общински съветници на община Сливен. Участие в срещата  взеха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, председателят на РС на КНСБ - Сливен Тодор Иванов, около 100 синдикалисти, представители на всички браншове в региона, експерти и др.

От всички поканени кандидати за кмет срещата уважиха  Кольо Милев, досегашен кмет, кандидат  на БСП, Иван Петров – КП „Съюз за Сливен”, Красимир Кръстев – „Движение 21”.

Чавдар Христов подчерта, че събитието не е част от предизборната кампания, а желание синдикалният актив да научи повече за вижданията на кандидатите, защото КНСБ е политически субект, който не се бори за власт, но изразява, формулира и защитава интересите на българските граждани в областта на трудовите и осигурителни отношения и въпросите на жизненото равнище.  КНСБ поставя въпроси и настоява пред властта за търсене на решения на важни проблеми на гражданите.

Председателят на РС на КНСБ Тодор Иванов направи кратък обзор на социалния диалог и колективно трудово договаряне на местно равнище.

В изказването си подчерта наличието на КТД за служителите от общинска администрация, здравеопазване, образование, социални дейности, общински предприятия, постигнатите добри стандарти на заплащане и условия на труд, и посочи предизвикателствата, които стоят пред договарянето за тези сфери.

Тодор Иванов обърна внимание на основните проблеми в Сливен, които ни вълнуват и като синдикалисти и като избиратели: развитието на икономиката, високата безработица, демографските проблеми. Подчерта, че само съвместни проекти на местната власт, бизнеса и синдикатите биха могли да осигурят качествена заетост и устойчиво развитие.

В хода на срещата кандидатите за кмет имаха възможност да представят визията си за  развитие на Сливен, да очертаят кои са приоритетите в бъдещата им работа.

Кандидатът на Коалиция „Съюз за Сливен” Иван Петров подчерта ролята на образованието, крещящата нужда от подпомагане на някои училища, необходимостта от преодоляване на двойния стандарт при осъществяване на социалните дейности.

Красимир Кръстев – Движение 21, представи приоритетите подредени в 21 точки, като посочи необходимостта от прозрачност и строг контрол на проектите, необходимост от създаване на общинска фирма недвижими имоти и общинска фирма  - трудова борса.

Досегашния кмет Кольо Милев, акцентира, че жизненото равнище на гражданите преминава през развитие на икономиката, създаване на благоприятна среда за увеличаване на външните инвестиции. Сподели намерения за проекти за развитие на туристически обекти: Сливенски минерални бани, Карандила, проект за подобряване на общинския транспорт. Като приоритет посочи и подобряване на статута на здравните работници и повишаване ролята на социалните дейности.

В последвалата дискусия синдикалистите проявиха активност и компетентност като отправиха към кандидатите за кмет многобройни въпроси на теми засягащи КТД за образование, детско и училищно здравеопазване, транспортната схема, икономическо развитие на община Сливен, благоустрояване, въпроси касаещи услугите за граждани, топлофикация и ВиК услуги, мерки за намаляване  на безработицата.

Присъстващите кандидат кметове изразиха благодарност към КНСБ за организираната среща и възможност да представят своите виждания и намерения.

Всички се обединиха около становището, че  града трябва да върви към работеща икономика и инвестиции, които да създават нови работни места,  заедно с активна социална политика.

В заключение, Тодор Иванов  пожела успех на кандидатите в изборите и подчерта, че дори и да не спечелят надпреварата за кметското място, всички от присъстващите претенденти ще бъдат общински съветници и ще работят за засилване ролята на социалния диалог, ще  решават проблемите на гражданите, съобразявайки се и със становището на синдикалистите.

В неформални разговори след срещата кандидатите за кмет изразиха респекта си от многобройното участие, активна позиция и загриженост на синдикалистите към проблемите на общината, от балансираното премерено встъпително слово на вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов и пожелаха нови  срещи по време на предизборната кампания.