25 години РС на КНСБ – Русе

  • 001

„С работодателите залагаме три приоритета за промени, които трябва да подобрят икономическото състояние на страната.“ Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на дискусионен форум, посветен на перспективите за развитието на икономиката в областта. Форумът се проведе на 20 май 2015 г. в хотел „Космополитан“, Русе и бе по повод 25-тата годишнина на Регионалния съвет на КНСБ в областта.

„Първият от трите приоритета трябва да е стратегическата инфраструктура“, посочи Пламен Димитров. Той обясни, че не може да има напредък, ако няма инвестиции за оздравяване на сектори като ВиК, енергетика и железопътен транспорт. „Не трябва да строим само магистрали“, заяви президентът на КНСБ. Той допълни, че за оздравяването на тези сектори са необходими над 20 млрд. лв. – средства, които не могат да дойдат от другаде, освен от целеви дългови инвестиции. „Ние сме страна с много нисък външен дълг и затова не бива да се противопоставяме на нови заеми, ако искаме да се развиваме“, изтъкна Пламен Димитров и допълни, че за тази цел правителството трябва изготви детайлна дългова стратегия.

Втората сфера, която има нужда от дълбоко развитие, е индустрията според президента на КНСБ. Той посочи, че са необходими инвестиции в такива производства, които носят висока добавена стойност. „Основният ни проблем в момента е, че изнасяме суровини. Ако изнасяме повече крайни продукти, ще може да се акумулират повече печалби, което ще се отрази и на заплащането в предприятията“, заяви Пламен Димитров.

Особено внимание той обърна на третия приоритет – доходите. „Ние сме в състояние на дефлация вече втора година“, коментира президентът на КНСБ и допълни: „Ако за потребителите това значи, че ще купуват стоки и услуги на по-ниски цени, за предприятията – това е по-ниска производителност и загуба на работни места.“ Пламен Димитров изтъкна, че според всички икономисти, в т.ч. и според Международния валутен фонд, това, което бори дефлацията, е високото потребление. „А потребление няма, ако няма доходи“, подчерта той. Президентът на КНСБ отново отправи своето искане за охрана на правото на синдикално сдружаване през Наказателния кодекс, като също се институционализира правото на колективно трудово договаряне. „Така хората ще могат спокойно да се сдружават в синдикати и да договарят заплащането на труда си, както правят всички в „белите страни“ в Европа“, заяви Пламен Димитров.

Форума на Регионалния съвет на КНСБ в Русе води неговият председател – Боянка Димитрова. Тя приветства гостите, сред които бяха Станимир Станчев – заместник-областен управител на Русе, кметове на общини в региона, представители на Бюрото по труда, Инспекцията по труда, Регионалния инспекторат по образованието, Статистическото бюро и други. Сред останалите социални партньори бяха проф. Красимир Ениманев – председател на Русенската стопанска камара, и Кирил Черкезов – председател на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Русе. Всички те споделиха, че доброто сътрудничество с Регионалния съвет на КНСБ е факт и че с обединени усилия се помага на повече хора.

  • 009

След събитието президентът на КНСБ проведе среща и с кмета на Община Русе Пламен Стоилов. Той връчи златната значка „Русе“ на Пламен Димитров по повод 25-тата годишнина на КНСБ и доброто сътрудничество през изминалите години. По време на срещата кметът сподели, че за дунавския град е изключителна чест, че президентът на КНСБ е русенец. Той от своя страна остана трогнат от признанието и подари на градоначалника знака, изработен във връзка с 25-тата годишнина на КНСБ, както и грамота за принос и развитие на добро социално партньорство, колективно трудово договаряне и подпомагане на синдикалната дейност на регионално ниво.

  • 012

С гордост президентът на КНСБ прие и Грамота и Кристален приз от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев” чл.-кор. проф. Христо Белоев. Пламен Димитров присъства на Тържественото събрание, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, което събра академичната общност на Русенския университет.

В рамките на посещението си в областния град президентът на КНСБ се срещна и с част от ръководството на „Булмаркет ДМ“ ООД – предприятието с най-добър финансово-икономически резултат в Русе за 2014 г. Фирмата се занимава с производство на био компоненти за горива, а също така е собственик на първата частна железопътна линия в страната.

По време на срещата стана ясно, че основен проблем за предприятието е липсата на кадри с подходяща квалификация, което налага новопостъпилите работници да бъдат обучавани на базови умения. „Липсва диалогът със системата на образованието“, подчерта инж. Димитър Баев – заместник-управител на „Булмаркет ДМ“. Пламен Димитров обясни, че по този проблем се работи, като идеята е организациите на работодателите и на работниците и служителите, заедно с държавата, да управляват фондове, чрез които да бъдат финансирани такива обучения за квалифицирана работна сила, от които бизнесът се нуждае.