Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”. Проектът на синдикатите беше представен и критично разгледан от представители на Община Русе.

Основното, заложено в проекта за КТД е: неотстъпване от досегашни придобивки в предишни Колективни договори, въпреки влошеното финансово състояние на общината за 2011, повишаване на разходите за облекло за служители, чиято работа е увеличена. Всичко, предложено от синдикатите е обосновано със солидни аргументи, преговорите ще продължат на 8 Март, когато ще се защитава цялостният проект на КТД.