Приключи първия курс по ключова компетентност в Русе

Вчера приключи първия курс по ключова компетентност -Общуване на чужди езици към РС НА КНСБ  Русе.
Курсът бе по Английски език, финансиран по ОП Развитие на Човешките Ресурси - мярка „Аз мога”.
Обучителният курс за работещи, стартира на 8и Март и приключи 5 месеца по късно на 20 Юли с финален тест, който да обобщи и оцени всичко научено.

Изключителния професионализъм на учителите и желание за развитие на участниците доведоха и до добрия резултат -всички 15 участници завършиха успешно след положения тест.
Всички от тях получиха сертификат за владеене на Английски език на Ниво Б2. Продължителността на курса бе 300 часа, курсът се провеждаше след работно време в сградата на РС на КНСБ РУСЕ -ул.Александровска 53.
Към този момент РС на КНСБ Русе, чрез Колежа за Работническо Обучение провежда още 4 курса по ваучерно обучение по мярка „Аз мога” -2 по Немски език и 2 по Английски.
През следващите месеци ще бъдат оформени още безплатни за курсистите обучения по мярка „Аз мога”, в които ще могат да се включат работещи в почти всички сфери на икономиката.
Наскоро успешно приключи и курс по Компютърна грамотност, в който бяха обучени 10 курсиста, продължителността на провеждания курс бе 50 часа.