РС на КНСБ основа своята младежка структура в Русе

Това са ученици, студенти, заети и неработещи младежи до 29 години, които смятат, че промяна е необходима и са готови да работят за тази промяна , а именно – достойни заплащане на труда, по-безопасни условия на труд, по-добри възможности за развитие и старт в кариерата.
Младежката организация на РС на КНСБ РУСЕ ще стане част от мащабен проект на КНСБ, който активно се подкрепя от Фондация „Фридрих Еберт”.

По т. 1 от Дневния ред Председателят на РС на КНСБ гр. Русе Александър Йорданов, направи изказване относно изразеното желание да бъде учреден Младежки форум на КНСБ в гр. Русе като благодари за инициативността и будния дух на младежите споделящи идеологията и целите на КНСБ. Гласуването за учредяване на Младежки форум на КНСБ в гр. Русе приключи с пълно единодушие.
Бе прието решението да се провеждат срещи на младежката структура в сградата на РС на КНСБ РУСЕ.
Интересът към младежката структура е много голям, очакваме да се съберат повече от 20 човека на следващата оперативна среща, когато ще се направят и планове за бъдещи инициативи. Каним всички младежи от гр.Русе, които имат интерес да присъстват на срещата, планувана за следващата седмица.