Първи Колективен трудов договор с новата власт в община Разград

На 21.01.2016 година бе постигнато споразумение и подписан първият колективен трудов договор за 2 години между новото ръководство на Община Разград и синдикалните организации в детско и училищно здравеопазване към КНСБ и КТ „Подкрепа“. Постигнато бе увеличение на работната заплата на работещите медицински сестри в СО на Детско училищно здравеопазване (ДУЗ) към ФСЗ-КНСБ с 30 лв. – от 510 на 540 лева, а по случай Международният ден на здравния работник - 7 април, служителите ще получат бонус в размер на 150 лева.

На преговорите от страна на КНСБ присъстваха Живка Пантелеева - председател на СО, Василка Балканска-касиер, Нора Маринова-секретар и Грациела Ранкова- председател на РС на КНСБ в Разград. Екипът, участвал в преговорите от страна на общината, бе ръководен от зам. кметът на Разград Галина Георгиева – Маринова.
По отношение на отпуските за служителите бе договорено 35 дни платен годишен отпуск, за майки с 1 дете - 36 дни, за майки с 2 деца -37 дни, а за лица с намалена работоспособност 50 и над 50 % - 42 работни дни.