25 години РС на КНСБ – Разград

  • 0001

„Убедени сме, че е възможен добър диалог с работодатели както от реалния, така и от бюджетния сектор. За някои мениджъри синдикалното сдружаване е част от проблемите, докато в конкурентните фирми синдикатът е станал част от решението за постигане на високи финансови резултати.“ С тези думи председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Разград Грациела Ранкова откри форума, посветен на 25-тата годишнина на синдиката в областния град. Той се състоя на 21 май 2015 г. и неговата тема бе „Социалният диалог и колективното трудово договаряне“.

Грациела Ранкова подчерта, че воденето на преговори е проява на взаимна отговорност между работодателя и синдиката към трудовия процес. Синдикалната организация гарантира по-добър трудов климат, взаимно уважение и ангажираност на персонала към фирмените цели. „В екстремни ситуации, при свиване на пазара, при необходимост от редуциране на разходите именно синдикатът може да предложи компромисни мерки и решения, които да удовлетворяват и двете страни“, посочи председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Разград.

Тя изтъкна някои примери за добри практики в колективното трудово договаряне. На ниво предприятие в повечето колективни трудови договори (КТД) е договорено по-високо заплащане на нощен и извънреден труд и по-високо възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. В някои фирми нощният труд се заплаща от 0,75 до 3,50 лв. на час при минималната според законодателството цена от 0,25 лв. на час. Освен това в КТД е договорено изплащането на извънредна заплата за Коледа, повишаване на размера на заделените средства от „Социално-битовото и културно обслужване“ от 3% на 8%, уговорени са параметри за подпомагане на млади семейства, раждане на дете, кръводаряване, превоз на работници за сметка на предприятието, поемане изцяло или на част от разходите за лечение на пострадали от злополуки или професионално заболяване и други.

„Правото на сдружаване в синдикални организации, правото на колективно трудово договаряне и правото на стачка са основните механизми за защита на труда, признати от по-голямата част от света“, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров, който участва в регионалния дискусионен форум. Той коментира, че когато работодателите и работещите не могат да се договорят, тогава механизмът на стачката е единственият, чрез който работещите могат да се защитят. „Затова ние настояваме, ако договарянето за сключване на КТД се проточи във времето и работодателят няма желание да стигне до договорености, да се преминава директно в режим на колективен трудов спор“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него по този начин ще се даде допълнителен стимул и за двете страни да постигат конкретни договорености.

Председателите на синдикални организации от областта, които бяха основните участници във форума, споделиха своите проблеми. Сред тях бяха и тези на културните институти, където квалифицираните кадри са с малко по-високи заплати от тези на кадрите без квалификация. „Този проблем ни е известен“, посочи Пламен Димитров и информира, че се водят преговори с Министерство на културата за преминаване към друга форма на финансиране, която би довела до по-ефективно разпределение на разходите и до увеличаване на работните заплати.

Във форума участваха още заместник-областният управител на Разград Нурие Црънгалова и заместник-кметът на Община Разград инж. Любомир Цонев.

  • 005

По време на посещението си в областния град президентът на КНСБ се срещна и с областния управител на Разград Петър Василев. На срещата губернаторът запозна госта си с икономическото състояние на Област Разград и подчерта, че сред основните приоритети е привличането на инвеститори и разкриването на нови работни места. Пламен Димитров подкрепи намеренията на областния управител, като подчерта: „Трябва да направим така, че да задържим нашите деца в страната, трябва да им осигурим условия, за да останат в България.“