Нова синдикална организация в Разград

На 29.07.2011г. в Разград по инициатива на медицинските сестри, работещи към детското и училищно здравеопазване и с активното участие на експертите от РС на КНСБ се учреди нова синдикална организация.

На събранието присъстваха 13 медицински сестри, учредители на синдикалната организация, която ще членува във ФСЗ.
Следващата стъпка на учредената организация е подготовката на КТД и преговори за подписването му. Това е третата синдикална организация към Община Разград, където работодател е кмета на града.