Разград : 28-ми април - Международен ден в памет на загиналите и пострадали при трудови злополуки

РС на КНСБ и Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА” в Разград искат да издигнат паметна плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки в региона. Гражданското обединение и профсъюзите са открили банкова сметка, на която да се правят дарения за бъдещия монумент. Досега денят е отбелязван със съвместни инициативи на РС на КНСБ, Инспекцията по труда и Областния съвет по условия на труд.

Инициаторите на начинанието смятат, че в Разград с изграждането на паметна плоча може подобаващо да се отбележи денят на загиналите и пострадалите от трудови злополуки. Те ще призоват работодателите да инвестират в безопасността и да премахнат рисковете на работните места, а гражданите да пазят живота и здравето си, безусловно да спазват правилата за безопасен труд и ако установят пропуски да сигнализират работодателя, Испекцията по труда и синдикатите.