25-тата годишнина на КНСБ се чества и в регионите – Пловдив

  • 01_Nachalna_Plovdiv

На 6 март 2015 г. в голямата конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов” в Пловдивсе проведе регионална кръгла маса на тема „Заплащането на труда в България. Регионални аспекти, предизвикателства и възможности”. Участници във форума бяха: Пламен Димитров – президент на КНСБ, Розалин Петков – областен управител на Пловдив, Здравко Димитров – народен представител от ГЕРБ, Георги Търновалийски – народен представител от БСП – Лява България, Розалия Джинева – директор на ТП на НОИ, Мария Георгиева – директор на ДРСЗ, Атанас Чернаев – директор на Дирекция „Инспекция по труда”, Стела Петкова – зам.-директор при ТД на НАП. Освен тях във форума участваха десет кметове и зам.-кметове на общини в региона, представители на работодателски организации и фирми. Също така: Никола Миленков – председател на НСТ, Любомир Милков – зам.-председател на СЖБ, Найден Найденов – зам.-председател на НСФТКТУ, синдикални активисти от региона и други.

След официалното откриване на форума от Боян Бойкински – председател на РС на КНСБ – Пловдив, представителите на Конфедерацията бяха поздравени с четвъртвековния юбилей на КНСБ от Розалин Петков – областен управител на Пловдив. Той запозна присъстващите с проекта „Тракия – икономическа зона”, обособена като първия в България регион за целенасочена подкрепа от страна на държавата. По този начин проектът е приел институционалната форма, която се осъществява в рамките на Закона за регионалното развитие.

Официално приветствие към аудиторията направи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той запозна присъстващите с позицията на КНСБ по въпросите на заплащането на труда, заетостта и пазара на труда на национално ниво, както и с предизвикателствата и основните искания и виждания по тези въпроси на Конфедерацията.

Интересни бяха изнесените данни за пазара на труда. Те показват, че регистрираните безработни в бюрата по труда на Пловдивска област през 2014 г. отбелязват по-ниски стойности спрямо 2013 г. Средномесечният им брой през 2014 г. е 28886 души срещу 30427 души през 2013 година, т.е. с 1541 по-малко.

Равнището на регистрираната безработица в областта в края на декември 2014 г. е 9,0% и е по-ниско от средното за страната – 10,7%. От регистрираните безработни в областта, 5634 /20%/ са с работническа професия, 5648 /20%/ са специалисти и 17604 /61%/ са без квалификация. В професионалната структура на предлаганите свободни работни места (СРМ) на първичния трудов пазар с най-голям дял са тези без изисквания за квалификация на работниците – 8648 СРМ. Броят на субсидираните работни места намалява с 26% или с 1163 СРМ в сравнение с 2013 г.

През 2014 г. на работа са постъпили общо 15942 безработни, регистрирани в бюрата по труда от Пловдивски регион. Те представляват 43 на сто от изходящият поток от безработни.

През 2014 година е отбелязан по-голям брой на устроените на работа на първичния трудов пазар и по-малък брой на устроените на субсидираните работни места по програми и мерки за заетост в сравнение с 2013 година.

На първичния трудов пазар /в реалната икономика/ на работа са устроени 9627 безработни, които са с 1710 души или 22% повече спрямо предходната година.

Бяха представени и данни от контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” – Пловдив, във връзка с трудовите възнаграждения и тяхното забавяне. Изтъкнато бе, че в сравнение с периода от преди 10 години нарушенията на трудовото правоотношение в тази насока са намалели. Установените задължения са спадали през последните години.

В дискусията бяха засегнати и проблеми, свързани със заплащането на труда, системите на заплащане на труда и подоходното данъчно облагане, пенсионната реформа и др.

Манчо Христов – председател на СО на Синдикат „Бира, храни и напитки“ – КНСБ в „Каменица”АД връчи на Боян Бойкински почетна грамота за ефективното партньорство със синдиката.

В 18.00 часа в препълнената концертна зала на Дома на културата „Борис Христов” се събраха повече от 550 синдикални членове от цялата Пловдивска област. Те бяха дошли на тържествения концерт по случай 25-тата годишнина на КНСБ. С приветствени слова към присъстващите в залата се обърнаха председателят на РС на КНСБ – Пловдив Боян Бойкински и президентът на КНСБ Пламен Димитров. На състоялия се двучасов концерт бяха изпълнени класически произведения от солисти, хор и оркестър на Държавна опера – Пловдив. След тях на сцената Руслан Мъйнов изпя една дузина от най-известните произведения на руското песенно изкуство.