Позиция на РС Пловдив по европейския ден за действие - 29 февруари 2012 г.

С европейския ден за действие Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) категорично застава срещу твърдата политика на икономии в Европейския съюз.

В контекста на  Европейски ден за действие 29 февруари 2012 г., позицията на РС на КНСБ – Пловдив е, че кризата се преекспонира с цел преразглеждане на споразуменията по колективни трудови договори, намаляване на работните заплати и орязване на защитата при уволнения. Необходими са мерки, които да подсигурят почтени възнаграждения и достойни за човека доходи. Правата на работниците, участието в управлението и подобаващата социална гаранция за житейските рискове са част от една социална Европа.

Европейското синдикално движение е единно и затова подкрепяме европейската акция на 29 февруари 2012 г.

 

 

Анна Донева - експерт на Националната мрежа по КТД и права на КНСБ в РС на КНСБ – Пловдив