Пресконференция РС на КНСБ – гр.Пловдив

На 19.07.2010г. в сградата на РС на КНСБ – гр.Пловдив се проведе пресконференция, на която бяха разгледани два проблема:
1. Проект за преобразуване на Оперно – филхармоничното дружество – Пловдив в Пловдивска филхармония
2. Пенсионната реформа

По точка 1 – се обсъди състоянието и бъдещето на Оперно – филхармоничното дружество – Пловдив. Позиция против проекта за преструктурирането изрази и.д. председател на РС на КНСБ – Пловдив Найден Найденов. Отношение по въпроса взе председателката на СО на КНСБ към ОФД – Пловдив Х. Ръкова. Тя информира журналистите за подписката “Пловдив заслужава да има Опера”, инициатор на която е СО на КНСБ, а също и факта, че към 19.07.2010г. са събрани 19 945 подписа. Според нея диалог по проекта за преструктуриране не се е състоял, което е неприемливо. Позиция зае и председателят на Синдикат “Музикално-сценичен арт” към Федерация “Култура” в КНСБ – П. Пирозов. За него предстоящите реформи биха осакатили функционалността на националната ни култура. Основният проблем идва от това, че държавата няма визия за функцията на културата в развитието на държавата. Според него държавата в лицето на Министерството на културата иска да се освободи от ангажимента си към творците, като финансовото измерение на реформата е да бъдат спестени между 5 - 6 млн. лв. В заключение той сподели, че над 4000 са творците в България, занимаващи се с театър, музика и балет и като следствие от евентуалната бъдеща реформа ще бъдат съкратени около 550 от тях.
На пресконференцията бе изразено мнението, че е назрял моментът творците да се събудят и да отвоюват своето достойно място в българското общество. Към настоящия момент стачна готовност има и тя трябва да бъде използвана.  Становището на РС на КНСБ – Пловдив е:
• Структурната реформа в културната сфера да се консултира със синдикатите
• Твърдо запазване на Операта на град Пловдив
По точка 2 – г-н Найденов запозна журналистите с позицията на РС на КНСБ – Пловдив от 26.05.2010г.
Посочени бяха предварителните условия при удовлетворяването на които КНСБ ще води преговори. Категорично се заяви, че са неистини твърденията на министъра на труда и социалната политика и членове на Експертния консултативен съвет към него, че анонсираните варианти за промени в Кодекса за социално осигуряване са съгласувани със социалните партньори и че повишаването на осигурителния стаж с 3 години за мъжете и жените е прието от социалните партньори. КНСБ никога и по никакъв начин не е подкрепяла такива варианти за промени в Кодекса за социално осигуряване.
В допълнение на казаното представителят на НСФ “Метал - Електро” Христо Ангелов изрази тезата, че КНСБ застава зад ветото на президента от 05.07.2010г. за връщане за ново обсъждане в НС на разпоредби от ЗИДКТ приет от НС на 23.06.2010г. Той сподели, че е необходимо отстояването до край на позицията на КНСБ, тъй като ако бъде допуснато да се осъществи сега предвижданата реформа на пенсионната система и промените в КСО станат факт, това би дало основание в бъдеще на управляващите да повишат предвидената в разпоредбата на чл. 68 от КСО  възраст за придобиване на право на пенсия на 67 години.
Становище по проблемите в пенсионната система и реформата взе и областният координатор и председател на ОбКС на СБУ - Пловдив Петранка Калоферова. Тя подчерта, че целеното повишаване на осигурителния стаж е крайно неприемливо и практическото му въвеждане би довело до значителни проблеми, а желаните цели едва ли ще се постигнат.