РС на КНСБ в Плевен подписа споразумение за партньорство с общината

  • 01

На 26.02.2016 г., в сградата на Община Плевен, се проведе делова среща  между кмета на Община Плевен  – Георг Спартански и председателя на КНСБ – Плевен – Янчо Андонов.

На нея бяха обсъдени редица въпроси, свързани с проблемите на синдикалните организации от Общината, в т.ч. за – „Северняшки ансамбъл“, културни институции, образование, здравеопазване и други. В дух на сътрудничество, страните подписаха Споразумение за партньорство между Община Плевен и КНСБ – Плевен.