Нова Синдикална Организация в Плевен

  • HPIM0252

33 работници учредиха Синдикална Организация към ФНСС в КНСБ в ЗСК ,, Генерал Ганецки ’’ АД в гр. Плевен на 04 Април 2012г. За председател на СО бе избрана г-жа Мария Цветанова  Димитрова. На Учредителното събрание лично присъстваха, по покана на Регионалния Съвет на КНСБ – Плевен, Председателят на Федерацията на Независимите Строителни Синдикати ( ФНСС ) към КНСБ г-н Йордан Никленов и Цветелина Славчева - експерт в Секторния офис на Националната мрежа по КТД и права към ФНСС при КНСБ.

При учредяването на синдикалната организация активно участваха експертът към Регионалния Съвет на КНСБ-Плевен  Николай Илиев и експерт-юристът към Регионалния Офис на Националната Мрежа по КТД и права в Плевен Крум Цветков. Във фирмата работят 39 души, от които 33, станаха членове на организацията.
Предприятието представлява Завод  за строителство на стоманобетонови елементи и конструкции за строителството.

 

Изготвил: Крум Цветков

експерт-юрист в Регионален офис на НМ по КТД и права-Плевен