„Монтажи” ЕАД – клон Перник ще започне протестни действия за неиздължени суми от „Бесттехника ТМ-Радомир”

„Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД вече втори месец нарушава т. 2 от подписано на 21.09.2012 г. споразумение с „Монтажи” ЕАД – клон Перник. Съгласно споразумението, фирмата, която дължи общо 288 216 лв. за извършена от „Монтажи” ЕАД – клон Перник работа, трябва да заплаща ежемесечна вноска в размер на 24 000 лв. Въпреки опитите за ежедневни контакти и настоятелно искане от страна на „Монтажи” ЕАД – клон Перник за незабавно издължаване, няма постъпили плащания.

В своя позиция до Регионалния съвет на КНСБ в Перник колективът на клона на „Монтажи” ЕАД информира, че е решен от понеделник да започне ежедневни протестни действия пред административната сграда на „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД до решаване на проблема.

Споразумение между „Монтажи” ЕАД – клон Перник и „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД от 21.09.2012 г.