Социалното напрежение в „Монтажи” ЕАД – клон Перник нараства – работниците са отчаяни и гладни

Работниците и служителите от „Монтажи” ЕАД – клон Перник вече четвърти месец не са получили нито лев за месеците май, юни, юли и август. Въпреки че извършените строително-монтажни дейности за обект „II метро диаметър” са актувани за юни и юли, работниците и служителите отново няма да получат своите възнаграждения.

Тези актове за близо 300 000 лв. са нулирани от страна на „Енерго монтаж”, тъй като парите са били преведени авансово на „Монтажи” ЕАД – централно управление.

Не са изплатени парите за работа на автомагистрала „Тракия” за времето от март до август 2011 г. включително. Само за този обект „Монтажи” ЕАД – клон Перник е направил разходи в размер на 563 695 лева, а е получил 386 340 лева. Около 177 355 лева се губят.

Работниците са отчаяни, гладни, непредсказуеми и с всеки изминал ден социалното напрежение нараства.

Синдикалната организация на КНСБ при „Монтажи” ЕАД – клон Перник вече е изпратила отворено писмо до президента на Р България, председателя на Народното събрание и до министър-председателя, в което настоява за незабавна намеса, като призовава да се запознаят детайлно с доклада на работната група, извършила по настояване на синдикалната организация проверка, показваща действителното управление и финансово състояние на все още държавната фирма „Монтажи” ЕАД!

След проведената среща с ръководството на „Монтажи” ЕАД на 27 юли 2012 г. в лицето на изпълнителния директор Светослав Станев и главния счетоводител Стойчо Динев, с представители на синдикалната организация и ръководството на КНСБ, бе изплатена само заплатата за м. март и командировъчните.

Ако не се изплатят дължимите суми за работни заплати, синдикалната организация на КНСБ и работещите в „Монтажи” ЕАД – клон Перник ще организират протестна акция пред управлението на „Монтажи” ЕАД – централно управление, а впоследствие и пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, което е принципал на 100% държавното дружество.