Още една жертва на условията на труд на магистрала "Люлин"

Ръководството на КНСБ и РС на КНСБ – Перник са съпричастни към скръбта на близките на загиналия 60-годишен работник, който претърпя трудова злополука по време на строителна дейност на магистрала „Люлин”, на мястото, където само преди месеци загинаха други трима работници.
Трагичният инцидент, станал днес, 21.06.2010 г., за пореден път доказва липсата на контрол и безхаберието от страна на работодателя „Мапа Дженгиз” относно  спазването на  Закона за безопасни и здравословни условия на труд. Грубо са нарушени чл. 5 и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.7 от Закона.* Недопустимо е подобно отношение към работниците, още повече, че България е страна от Европейския съюз, в която важат и съответните европейски норми и разпоредби за осигуряване на сигурността и здравето на работниците и служителите.

След неколкократни трудови злополуки, след проверки и предписания от страна на държавните институции и на синдикални представители на КНСБ за неспазване на европейското и българско трудово законодателство, на строителния обект магистрала „Люлин”, ръководен от „Мапа Дженгиз”, здравето и живота на работниците все още са поставени на последно място по значение. Вече няколко месеца РС на КНСБ – Перник и Синдикалната организация на обекта сигнализират работодателя за липсата на лятно работно и предпазно облекло за работниците, което отново е в противоречие с разпоредбите на Закона. Не са предприети никакви действия от страна на мениджмънта за отстраняване на този проблем. Подобна политика на работодателя е неприемлива и осъдителна.
КНСБ призовава Главна инспекция по труда и Прокуратурата да направят спешни проверки на място на обекта и да бъде предизвикано разследване на обстоятелствата, при които е загинал работникът. Категорично сме убедени, че мерките на превенция явно са недостатъчни, за да бъдат ограничени порочните практики на работодателя „Мапа Дженгиз”. Очевидно са необходими много по-строги санкции, които да респектират мениджмънта на фирмата, защото в случая става въпрос за отнети вече четири човешки живота, поради лоши условия на труд и липса на какъвто и да било контрол на работното място.
Напомняме ви, че през април 2010 г. на участъка от магистрала “Люлин”,  загинаха трима работници. Образувано бе досъдебно производство по трагедията на АМ „Люлин” за причиняване на смърт по непредпазливост. Тогава главна прокуратура заяви, че всички правила, които е трябвало да гарантират безопасността на работещите на обекта, са били погазени.

_________________________
* Чл. 5, ЗЗБУТ: „Всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции технологии и работно оборудване е длъжен да съорази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд”
Чл. 16, ЗЗБУТ, ал. 1: „При осъществяване дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
Т. 6: „да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин”
Т.7: „да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опастност за здравето и живота лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани”