Нова синдикална организация в с. Главиница община Пазарджик

На 22 април 2016 год. в Дом за стари хора с. Главиница, община Пазарджик бе учредена синдикална организация. Персоналът, който се грижи за старите хора е 20 души, от които всички се включиха в новосъздадената организация.

Председателят на РС на КНСБ Пазарджик, Александър Шопов и експертите Димитрина Ташкова и Мария Терзийска запознаха присъстващите с привилегиите, които им дава членството в КНСБ – колективно трудово договаряне, електронен синдикат, НВСК и др.

Служителите в Дома за стари хора вярват, че с подписването на колективен трудов договор ще се подобрят условията, в които работят.