Успешен край за първия курс по английски език в Монтана

На 04.08.2010 г. обучаемите по програмата „Аз мога” към ОП „Развитие на човешките ресурси” получиха своите сертификати за завършен курс по ключова компетентност – Общуване на чужди езици.
На 17.03.2010 г. осемнадесет курсиста започнаха своето обучение по английски език, обучаваха се интензивно, извън работно време и завършиха в пълен състав с 90% успеваемост.
Успехът се дължи на ентусиазма и жаждата за знания от страна на курсистите, на изключителния професионализъм на преподавателя и не на последно място на отговорността и отзивчивостта на РС на КНСБ – Монтана и Колежа за работническо обучение при КНСБ.