Приключи обучението на безработни от гр.Кюстендил по професия „Сътрудник малък и среден бизнес”

22 безработни лица бяха обучени в продължение на 3 месеца по проект „Подкрепа за предприемчивите българи”, професия „Сътрудник малък и среден бизнес”, съобщи Яни Георгиев, председател на регионалния съвет на КНСБ Кюстендил. Проектът стартира в края на месец януари и приключи през месец март, като след провеждането на обучението обучавалите се безработни лица ще пишат проект, с който да кандидатстват за стартиране на свой собствен бизнес.

В целевата група са включени хора от различни възрастти. Програмата съдържаше обучение по изготвяне на бизнес план, придобиване на умения и методи свързани със стартирането на малък и среден бизнес. Безработните лица получиха удостоверения за професионално обучение по професия „Сътрудник малък и среден бизнес”.


Гергана Стойкова
Експерт от Националната мрежа по КТД и права