Протест за защита на работните места

Работниците и служителите от „ОЦК” АД Кърджали днес /17 март/, на протестен митинг пред областната управа приеха искания до министъра на околната среда и водите /МОСВ/, до мениджърския екип на предприятието, до областния управител на Кърджали във връзка със създаденото социално напрежение в комбината по повод намеренията за масови съкращения.

Работниците настояват министърът на МОСВ Нона Караджова да спре медийните изяви на своите служители, които със своите действия и заплахи за спиране на производства създават социално напрежение. Настояват министър Нона Караджова да осъществява ефикасен контрол по изпълнение на краткосрочната програма за намаляване на вредните емисии.
Исканията към Мениджърския екип на „ОЦК” АД да изпълни предложената от тях и приета от МОСВ краткосрочна програма в срок, както и да положи максимални усилия за  намаляване замърсяването на околната среда. По този начин ще се гарантира нормална работа на дружеството и запазване на над 700-те работни места.
Протестиращите заявиха своята решимост да спрат масовите съкращения и да не са заложници на различни корпоративни интереси и прехвърлянето на отговорности между министерства и собственик.