На 22.06.2010г. в град Кърджали се състоя обсъждане на проблемите на пенсионната реформа в България

На 22.06.2010г. в град Кърджали се състоя обучение по Кодекса за социално осигуряване, организирано от РС Кърджали. Г-жа Иванка Караколева, председател на РС Кърджали, даде възможност на синдикалните председатели от областта, привилегированата адвокатура и юристите на КНСБ да зададат своите въпроси по материята на експерти в областта на трудовото и осигурителното право.

 

Г-жа Асия Гонева - изпълнителен секретар на КНСБ, департамент "Социална защита, безопасност и здраве при работа", изнесе презентация на тема „Пенсионната реформа в България. Проблеми и перспективи” и запозна аудиторията с позицията на синдикатите по темата.
Г-н Чавдар Христов - Изпълнителен секретар на КНСБ, департамент "Правна закрила на труда и законотворческа дейност" също взе становище по така поставената проблематика и отговори на зададените от присъстващите в залата трудовоправни въпроси.
В късния следобед се състоя разширено заседание на Изпълнителния комитет на РС Кърджали, на което се взе решение да се подкрепи позицията на КНСБ  по отношение на пенсионната реформа.