РС на КНСБ в Дупница успешно приключи обучение по проект „Шанс за работа“

  • 01

В РС на КНСБ гр. Дупница приключи четиридневното обучение по ключова компетентност „Работа в екип“ по проекта на КНСБ „Шанс за работа-2016“, който е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г. и е одобрен със заповед на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин.

КНСБ организира среща с кандидатите за кмет на Дупница

  • 01

На 16 септември 2015 год. Регионален съвет на КНСБ – Дупница проведе среща с кандидатите за кметове на община Дупница. Целта е да бъдат чути вижданията им за развитието на общината.

Сключен нов КТД за работещите в звено „Здравен кабинет в детски градини и училища“ на община Дупница

На 30.07.2015 г. се проведе заключителното заседание на страните в колективното преговаряне по условията в проекта на КТД за работещите членове на КНСБ при звено „Здравен кабинет в детски градини и училища“ на Община Дупница, гр. Дупница и общинското ръководство на Община Дупница. Сключен бе Колективен трудов договор със срок на действие - 2 год.

Честване на 25-тата годишнина в РС на КНСБ – Дупница

  • 01

На 27 април 2015 г. Регионалният съвет (РС) на КНСБ в Дупница с председател Тодорка Дамянова чества четвъртвековeн юбилей с дискусионен форум на тема „Актуални въпроси по трудовото законодателство”. Във форума участваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, заместник-областният управител на Кюстендил Силвия Велкова, шефът на Инспекцията по труда в Кюстендил Валентин Златински, гл. експерт на КНСБ Емилия Маркова, социални партньори и синдикални активисти. Гостите от областта приветстваха участниците в събитието, като изтъкнаха конструктивното сътрудничество с регионалната синдикална структура на Конфедерацията.