25 години РС на КНСБ – Добрич

  • 01

На 15 юни 2015 год. РС на КНСБ – Добрич с председател Гинка Василева отбеляза своя 25 годишен юбилей с дискусионен форум на тема „Механизми и подходи на колективното договаряне на работните заплати“. Той се проведе в Голямата заседателна зала на Община Добрич.

Участие във форума взеха: Областният управител, д-р Маргарита Новоселска, кметът на гр.Добрич - Детелина Николова, президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, председателят на ФНСДУО Мария Темелкова, председателят на общинският съвет на град Добрич – Ангел Табаков, кметове на сеища в областта, общински съветници, Герман Германов – секретар на ТПП, Николай Колев – председател на БСК - Добрич, Силвия Кирякова – председател на АИКБ в града, директори на Бюра по труда, директори на предприятия, синдикални активисти,ветерани – сред които и Драгни Манковски, първият избран общински председател на КНСБ, експерти и др.

В България има възможности за по-високи заплати, заяви в своето изказване пред регионалния форум лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Той уточни, че в Конфедерацията вече има разработена система към Кодекса на труда за справедлива оценка и заплащане на труда и това трябва да става чрез колективното трудово договаряне. Искаме от властта, да стабилизира системата на колективното трудово договаряне в КТ, като гарантира, че правото на сдружаване е охранено през Наказателния кодекс, нещо, което премиерът Борисов обеща, че ще направи на нашата 25 годишнина, на 18-и февруари, но още не е направил. Написали сме около 30 страници, нов раздел към КТ и целта е българинът да бъде справедливо оценяван, обясни Димитров. Правото на синдикално сдружаване, особено в малките частни фирми се нарушава драстично. Няма ли колективно договаряне, нивото на заплащането няма да е справедливо. Не е виновна икономиката." Според Пламен Димитров в България има възможност за по-високи заплати: "Наполовина по-малко получаваме, да го кажа така по-простичко, отколкото произвеждаме. И всички заклинания на бизнеса, че трябва да произвеждаме повече, за да получаваме повече, всъщност са верни, но искаме първо да ни платят това, което вече сме произвели."

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изрази удовлетвореността си, че регионалната структура на КНСБ с председател Гинка Василева е най-голямата, представителна и авторитетна организация в област – Добрич, където функционират 207 синдикални организации с над 7000 членове.

 За дългогодишното и градивно сътрудничество, регионалният лидер на КНСБ, Гинка Василева получи: грамоти, специални знаци, поздравления и цветя от областната управа, от кметицата на гр. Добрич и от другите социални партньори. Президентът на КНСБ, Пламен Димитров също получи отличие от  кмета на Добрич - Детелина Николова.

Председателят на РС на КНСБ-Добрич Гинка Василева представи доклад, в който бе посочено, че преходът към пазарно стопанство и демокрация, както и икономическата криза са били болезнено и изпълнено с предизвикателства време. След финансови колапси на предприятия и безхаберно и безотговорно приватизиране за личнотото облагодетелстване на политици, депутати и властимащи са ликвидирани редица структуроопределящи производства и дейности в областта. Корупцията и алчността на различни управници от национално и териториално ниво е ликвидирала около 20 000 работни места в добричкия регион и е обрекла голяма част от населението на безработица, на мизерия, на унижения. РС на КНСБ винаги е била до своите членове, водени са дълги и тежки преговори за запазване поне на част от работните места.

„Какво успяхме да съхраним?: работни места, създаването на нови, работни заплати и тяхното увеличение, социални придобивки, доверието в организацията и отношение към труда” – изтъкна Гинка Василева. В условия, включително и на ескалация на напрежение, Регионалният съвет се е стремял да създава и поддържа социалното партньорство и диалога на всички нива - особено в предприятията, където той е използван, за да се обърне внимание на социалните последици от преструктуирането, да се отстояват правата и интересите на работниците и служителите. Изминалите 25 години са били изпълнени с много предизвикателства, но и с много постигнати договорености в областта на доходите, условията на труд, социалните политики.

Днес са сключени на територията на областта 5 общински рамкови договора и 136 колективни трудови договора в предприятия и фирми с покритие на 5010 синдикални членове на КНСБ. По отношение на членската маса обхватът на КТД е 71 %, което е голям успех и за синдикалните членове, и за работодателите.  По отношение на общата заетост в областта, тези цифри са по-скромни и тук е перспективата и амбицията за развитие на полето на действие на КТД.

Постигнато с експертност, чрез КТД : От 20 до 30% увеличение  на работните заплати в общинските администрации за периода 2012 -2015г.; От 15 до 38% е увеличението на работните заплати в социалните заведения от областта за същия период; От 15 до 25% е увеличението на работните заплати в целодневните детски градини от областта; От 15 до 22% е увеличението на работните заплати на заетите в местните отговорности от областта; От 20 до 25% е увеличението на работните заплати в детско и ученическо здравеопазване; От 16 до 25% е увеличението на работните заплати в културни институти, ансамбли и оркестри; От 20 до 60% е увеличението на допълнителните трудови възнаграждения нощен труд, извънреден труд, вътрешно заместване.

Увеличение на социалните плащания - работно облекло, издаване и заверка на здравни книжки, очила, безплатни профилактични прегледи, СБКО и други; Увеличени размери с минимум от 150 % на платените годишни отпуски и отпуски за ненормиран работен ден и при работа при специфични условия на труд; Ежегодно разпределение на неизразходваните средства за работни заплати по трудови и служебни правоотношения, като допълнителното материално стимулиране за Коледа и Нова година варира от 20 до 100% от брутното трудово възнаграждение на всеки работещ.

От тези придобивки се ползват 38.56% от всички заети в бюджетния сектор на територията на областта, т.е. благодарение на КНСБ 4291 работници и служители и техните семейства живеят при подобрени трудови условия. Постигнатите равнища на договаряне на средни брутни работни заплати в публичния сектор в общините на Добричка област, където има структури на КНСБ са от 15 до 31%  по-високи по   данни  на статистиката. Наличието на КТД е свързано с по-високи работни заплати, с по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, с по – високи обезщетения и по-големи социални плащания.