Заместник-кметът на Дряново връчи удостоверенията на обучените по проект на КНСБ

На 13 юни в Ритуалната зала на Община Дряново заместник- кметът Деница Вачкова връчи тържествено удостоверенията на лицата обучени за помощник–възпитатели по проект „Шанс за работа - 2016” на КНСБ.

 

В продължение на 43 учебни дни петнадесет безработни лица от Дряново преминаха курс по ключова компетентност „Работа в екип” и  обучение по част от професията „помощник-възпитател”, специалност „помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”. След успешно полагане на изпит по теория и практика безработните получиха удостоверения за професионална квалификация.

С това приключи първият етап на проекта – обучение, а от 20 юни две от лицата ще влязат в заетост на пълен работен ден за три месеца като помощник – възпитатели в ЦДГ „Детелина”.

„Шанс за работа - 2016”, като част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г., се реализира за поредна година в партньорство с Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда” – Габрово, филиал Дряново.

 Регионален съвет на КНСБ - Габрово