Регионален съвет на Кнсб – Габрово реализира поредното си ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ в регион Габрово

На 7 юни 2012 г. Регионален съвет на КНСБ – гр. Габрово проведе поредното ежегодно обучение на представителите на Комитетите по условия на труд и Групите по условия на труд в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на Министерството на труда и социалната политика /03.11.1998 г./.

47 представители на Комитетите по условия на труд от четирите общини на област Габрово участваха в организираното обучение.

Обучението се утвърди във времето, като участници в него и тази година бяха представители освен от частните фирми, така и от публичния сектор.

Основен лектор бе г-жа Емилия Димитрова – главен експерт от Направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа” от Централата на КНСБ, която запозна присъстващите с актуалните моменти и нормативната база, свързана с безопасните и здравословни условия на труд.